“Ik zie vanalles dat me triggert. De titel, het bloederige gummiebeertje, het hamertje en je spitsvondige zinswendingen.”

INGRID BOEREN over ‘Pro forma’

Actie is reactie

Zij hebben gelezen en zij hebben gesproken.

Ook reageren

REACTIES OVER 'Pro forma'